Aflæsningskort 17. dec. 2019

Posted on 7. dec 2019

Så er det tid til at aflæse vandurene. Alle forbrugere har i begyndelsen af december fået tilsendt aflæsningskort.

Vandur skal aflæses 12. dec. og kortet skal returneres senest 17. dec.

Det er i år muligt at indrapportere sin måler aflæsning via http://langholtvand.dk/skriv-til-os/ – vælg vandmåler aflæsning

Husk i egen interesse denne frist og undgå et gebyr. Såfremt du ikke kan finde dit kort, bedes du kontakte undertegnede. Vi anbefaler, at man ved aflæsning kontrollerer, dels at vanduret fungerer ved at åbne en vandhane, og dels at man ikke har utætheder i sin vandinstallation, der forårsager et kostbart vandspild. Utætheder kontrolleres ved, at man lukker alle sine haner og ikke har gang i vandforbrugende maskiner – så skal måleren stå stille.

De seneste år er der ved aflæsningen konstateret utætheder hos flere forbrugere, hvor vandtabet var på flere hundrede m3. Med de mange afgifter er prisen nu i 2018 over 41 kr., så det bliver kostbart med vandspild, der kan løber op i flere tusinde kroner. Det er derfor en god ide at aflæse sit vandur mindst en gang om måneden, således at du hurtigt opdager eventuelle utæthede