Aflæsningskort, Generalforsamling 2018 og Takster

Posted on 24. nov 2017

Aflæsningskort 17. dec. 2017

Så er det tid til at aflæse vandurene. Alle forbrugere får i begyndelsen af december fået tilsendt aflæsningskort.

Vandur skal aflæses 12. dec. og kortet skal returneres senest 17. dec.

Husk i egen interesse denne frist og undgå et gebyr. Såfremt du ikke kan finde dit kort, bedes du kontakte Andy Jensen andykidholm@gmail.com

Vi anbefaler, at man ved aflæsning kontrollerer, dels at vanduret fungerer ved at åbne en vandhane, og dels at man ikke har utætheder i sin vandinstallation, der forårsager et kostbart vandspild. Utætheder kontrolleres ved, at man lukker alle sine haner og ikke har gang i vandforbrugende maskiner – så skal måleren stå stille.

De seneste år er der ved aflæsningen konstateret utætheder hos flere forbrugere, hvor vandtabet var på flere hundrede m3. Med de mange afgifter er prisen nu i 2017 tæt på 38 kr., så det bliver kostbart med vandspild, der kan løber op i flere tusinde kroner. Det er derfor en god ide at aflæse sit vandur mindst en gang om måneden, således at du hurtigt opdager eventuelle utætheder.

 

Generalforsamling 2018

Datoen for vandværkets generalforsamling er fastsat til tirsdag d. 20. marts, så sæt allerede nu kryds i din kalender.

 

Takster uændret

Vandværkets takster for 2018 er igen fastsat til samme pris som i 1991.

Vi har endnu ikke taksterne for kloakafgift og øvrige afgifter, så den samlede pris kommer senere.