Aflæsningskort, Generalforsamling 2019, Takster og Risiko for afbrydelser 2019 – uvarslet

Posted on 9. dec 2018

Aflæsningskort 17. dec. 2018

Så er det tid til at aflæse vandurene. Alle forbrugere har i begyndelsen af december fået tilsendt aflæsningskort.

Vandur skal aflæses 12. dec. og kortet skal returneres senest 17. dec.

Husk i egen interesse denne frist og undgå et gebyr. Såfremt du ikke kan finde dit kort, bedes du kontakte undertegnede. Vi anbefaler, at man ved aflæsning kontrollerer, dels at vanduret fungerer ved at åbne en vandhane, og dels at man ikke har utætheder i sin vandinstallation, der forårsager et kostbart vandspild. Utætheder kontrolleres ved, at man lukker alle sine haner og ikke har gang i vandforbrugende maskiner – så skal måleren stå stille.

De seneste år er der ved aflæsningen konstateret utætheder hos flere forbrugere, hvor vandtabet var på flere hundrede m3. Med de mange afgifter er prisen nu i 2018 over 41 kr., så det bliver kostbart med vandspild, der kan løber op i flere tusinde kroner. Det er derfor en god ide at aflæse sit vandur mindst en gang om måneden, således at du hurtigt opdager eventuelle utætheder.

 

Generalforsamling 2019

Datoen for vandværkets generalforsamling er fastsat til tirsdag d. 20. marts kl. 19.00, så sæt allerede nu kryds i din kalender.

 

Takster uændret i 2019

Vandværkets takster for 2019 er igen fastsat til samme pris som i 1991. Vi har endnu ikke taksterne for kloakafgift og øvrige afgifter, så den samlede pris kommer senere.

 

Risiko for afbrydelser 2019 – uvarslet

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt fortsætter i foråret 2019 med Ø.Hassingvej, Smalby, Hørgårdsvej og det øverste af Horsensvej. Det indebærer også næste år risiko for uvarslede afbrydelser. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.

Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne blive mindst mulige. Næste etape er på vej i udbud, og vi ved derfor ikke, om Vennelyst også bliver entreprenør næste år.