Nyt om Driften

Risiko for vand afbrydelse i 2021 – uvarslet

Posted on 25. apr 2021

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt blev sat i gang i April efter vinter nedlukningen. Der vil i 2021 blive gravet på Vestvej, Kemivej, Møllestien, Godtlandsvej, Skarrisvej & Elmevej. Vandværket holder jævnligt møder med entreprenøren igennem hele graveprocessen.  Vi arbejder selvfølgelig på at undgå brud, men vi må forvente at de kan ske. Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne bliver mindst mulige. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle det, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem....

Read More