Nyt om Driften

Risiko for vand afbrydelse i 2018 – uvarslet

Posted on 30. jul 2018

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt blev sat i gang medio maj. Første lille strækning på Horsensvej er nu afsluttet, og herefter fortsættes videre på Horsensvej og Pindskæret fra 6. august. Vandværket holdt møde med entreprenøren i maj og aftalte fremgangsmåde ved eventuel brud på vandledninger. Det skal sikre, at vi hurtigst muligt får genetablereret vandforsyningen. Vi håbede selvfølgelig ikke det skete, men risikoen er der – det så vi i sin tid da fjernvarmerørene blev lagt ned i Langholt. Der har da allerede også været afbrydelser på den første strækning. Vi har...

Read More

Driftsforstyrrelser 16.11.2016

Posted on 14. nov 2016

Onsdag d.16/11-2016 fra 9 til 15 lukker vi helt eller delvist for vandforsyningen. Vi udskifter 3 stk. hovedstophaner, 2 stk. på hjørnet Horsens Kirkevej/Bjerget og 1 stk. på hjørnet Vestvej/Horsensvej. Desuden etablerer vi en ny hovedstophane på hjørnet Vestvej/Gravsholtvej. Vandforsyningen vil nok ikke være lukket hele dagen, men i perioder. Vi beklager generne det måtte give og prøver at gøre det så hurtigt som muligt.

Read More