Nyt om Driften

Risiko for vand afbrydelse i 2019 – uvarslet

Posted on 30. jul 2018

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt blev sat i gang i Marts efter vinter nedlukningen. Der vil i 2019 blive gravet på Horsensvej, Vestvej og området mellem Horsensvej og Smalby. Vandværket holder jævnligt møder med entreprenøren igennem hele graveprocessen.  Vi arbejder selvfølgelig på at undgå brud, men vi må forvente at de kan ske. Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne bliver mindst mulige. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle det, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem....

Read More

Driftsforstyrrelser 16.11.2016

Posted on 14. nov 2016

Onsdag d.16/11-2016 fra 9 til 15 lukker vi helt eller delvist for vandforsyningen. Vi udskifter 3 stk. hovedstophaner, 2 stk. på hjørnet Horsens Kirkevej/Bjerget og 1 stk. på hjørnet Vestvej/Horsensvej. Desuden etablerer vi en ny hovedstophane på hjørnet Vestvej/Gravsholtvej. Vandforsyningen vil nok ikke være lukket hele dagen, men i perioder. Vi beklager generne det måtte give og prøver at gøre det så hurtigt som muligt.

Read More