Nyt fra bestyrelsen

Aflæsningskort, Generalforsamling 2018 og Takster

Posted on 24. nov 2017

Aflæsningskort 17. dec. 2017 Så er det tid til at aflæse vandurene. Alle forbrugere får i begyndelsen af december fået tilsendt aflæsningskort. Vandur skal aflæses 12. dec. og kortet skal returneres senest 17. dec. Husk i egen interesse denne frist og undgå et gebyr. Såfremt du ikke kan finde dit kort, bedes du kontakte Andy Jensen andykidholm@gmail.com Vi anbefaler, at man ved aflæsning kontrollerer, dels at vanduret fungerer ved at åbne en vandhane, og dels at man ikke har utætheder i sin vandinstallation, der forårsager et kostbart vandspild. Utætheder kontrolleres ved, at man lukker alle...

Read More

Generalforsamling 2017

Posted on 29. jan 2017

Horsens-Langholt Vandværk Generalforsamling Onsdag d. 22. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej   Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab fremlægges Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Peter Pedersen, Kurt Rasmussen og Morten Blok er på valg. Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 9. marts. 2017   Effektivt vandværk og lav vandpris – afgift stiger dog Forbrugerne kan fortsat glæde sig over en af de laveste takster for at få leveret vand. Taksten i 2017 er fastsat til 1,90 kr. for en...

Read More

Generalforsamling 2015

Posted on 24. feb 2015

Horsens-Langholt Vandværk Generalforsamling   Tirsdag d. 17. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab fremlægges Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Morten Blok, Peter Pedersen og Jens Karstoft afgår. Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt   Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 10. marts. 2015 Vi kan allerede nu oplyse, at Jens Karstoft ikke genopstiller....

Read More

Betalingsfrist for 2. rate er 1. juli.

Posted on 5. jun 2014

Opkrævningen af 2. rate er ikke kommet med i PBS for juni måned, og den bliver derfor først opkrævet med frist d. 1. juli. Opkrævningen for de, der betaler via PBS, vil derfor først fremgå på juli oversigten (og ikke som sædvanlig i juni måned).

Read More

Generalforsamling 2014

Posted on 3. feb 2014

Horsens-Langholt Vandværk Generalforsamling   Tirsdag d. 25. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej  Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab fremlægges Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Andy Jensen og Brian Rothberg afgår Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 18. marts....

Read More

Betalinger i 2013

Posted on 24. okt 2013

Der vil sammen med årsopgørelsen for 2012 blive opkrævet 1. rate med betalingsfrist 20. marts 2013. Raterne 2, 3 og 4 vil blive udsendt ca. 20. maj, 20. august og 20. november, til betaling den 20. i den efterfølgende måned.  

Read More