Generalforsamling 2014

Posted on 3. feb 2014

Horsens-Langholt Vandværk

Generalforsamling

 

Tirsdag d. 25. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Andy Jensen og Brian Rothberg afgår
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 18. marts. 2014