Generalforsamling 2015

Posted on 24. feb 2015

Horsens-Langholt Vandværk

Generalforsamling

 

Tirsdag d. 17. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Morten Blok, Peter Pedersen og Jens Karstoft afgår.
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 10. marts. 2015

Vi kan allerede nu oplyse, at Jens Karstoft ikke genopstiller.