Generalforsamling 2017

Posted on 29. jan 2017

Horsens-Langholt Vandværk

Generalforsamling

Onsdag d. 22. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Peter Pedersen, Kurt Rasmussen og Morten Blok er på valg.
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 9. marts. 2017

 

Effektivt vandværk og lav vandpris – afgift stiger dog

Forbrugerne kan fortsat glæde sig over en af de laveste takster for at få leveret vand.

Taksten i 2017 er fastsat til 1,90 kr. for en kubikmeter – det samme som i 1991, og dermed har vi fastholdt en lav pris i 26 år. Til en husholdning med et gennemsnitsforbrug leveres vand for 650 kr. årligt. Til sammenligning koster det mere end 2 – 3 dobbelt i Aalborg og mange andre vandværker. Værket i Langholt er dermed blandt de mest effektive og billigste vandværker på landsplan.

Der skal dog også betales afgifter, og her stiger kommunens kloakafgift med 1,26 kr. mens statsafgiften er uændret. Efter et par års nedsættelser steg kloakafgiften igen. Facit bliver, at den samlede betaling for en m3 vand i 2017 er 38,90 kr. mod 37,28 i 2016.

Fortsat opfordrer vi alle til med mellemrum at aflæse vandmåleren, så evt. lækager opdages hurtigt og en ekstraregning undgås.

 

Hjemmeside: www.langholtvand.dk