Generalforsamling 2019

Posted on 27. jan 2019

Horsens-Langholt Vandværk

Generalforsamling

Onsdag d. 20. marts kl.19.00 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Morten Blok, Kurt Rasmussen og Peter Pedersen er på valg
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 13. marts. 2019

Effektivt vandværk og uændret lav vandpris

 Forbrugerne kan fortsat glæde sig over en af de laveste takster for at få leveret vand.

Taksten i 2019 er fastsat til 1,90 kr. for en kubikmeter – det samme som i 1991, og dermed har vi fastholdt en lav pris i 29 år. Til en husholdning med et gennemsnitsforbrug leveres vand for 650 kr. årligt. Til sammenligning koster det mere end 2 – 3 dobbelt i Aalborg og mange andre vandværker. Værket i Langholt er dermed blandt de mest effektive og billigste vandværker på landsplan.

Der skal dog også betales afgifter og moms, og her er kommunens kloakafgift, statsafgiften og grundvandsbeskyttelse alle uændrede.. Facit bliver, at den samlede betaling for en m3 vand i 2019 er 41,45 kr.

Fortsat opfordrer vi alle til med mellemrum at aflæse vandmåleren, så evt. lækager opdages hurtigt og en ekstraregning undgås.