Generalforsamling 2020

Posted on 30. maj 2020

Horsens-Langholt Vandværk

Generalforsamling

Torsdag d. 18. juni kl.19.00 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Andy Jensen og Karsten Petersen er på valg
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 11. juni 2020

Vandafbrydelser

Seperatkloakering fortsætter med etape 3, og indebærer risiko for uvarslede vandafbrydelser. Vi håber det bedste for at undgå brud på ledningerne, og vi gør alt hvad vi kan for at udbedre eventuelle skader hurtigst muligt.

Kommunen vil fra 2020 opkræve kloakafgift direkte hos forbrugerne i stedet for gennem vandværket. Vi vil derfor opkræve betydeligt mindre, og så får I en direkte kloakregning,
Fortsat opfordrer vi alle til med mellemrum at aflæse vandmåleren, så evt. lækager opdages hurtigt og en ekstraregning undgås.
Andy Jensen