Generalforsamling 2021 – Ny dato

Posted on 25. apr 2021

Horsens-Langholt Vandværk

Generalforsamling

Onsdag d. 19. maj kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (tre er villige til genvalg) samt suppleanter.
  5. Valg af revisor og revisor suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 9. maj 2021

Andy Jensen