Generalforsamling – Tirsdag d. 20. marts kl.19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

Posted on 4. feb 2018

Generalforsamling

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Klubhuset. Ø. Hassingvej

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Andy Jensen og Karsten Pedersen er på valg
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 13. marts. 2018

 

Effektivt vandværk og uændret lav vandpris – afgift stiger dog

Forbrugerne kan fortsat glæde sig over en af de laveste takster for at få leveret vand.

Taksten i 2018 er fastsat til 1,90 kr. for en kubikmeter – det samme som i 1991, og dermed har vi fastholdt en lav pris i 28 år. Til en husholdning med et gennemsnitsforbrug leveres vand for 650 kr. årligt. Til sammenligning koster det mere end 2 – 3 dobbelt i Aalborg og mange andre vandværker. Værket i Langholt er dermed blandt de mest effektive og billigste vandværker på landsplan.

Der skal dog også betales afgifter og moms, og her stiger kommunens kloakafgift med 1,92 kr. mens statsafgiften er øget med 12 øret.. Facit bliver, at den samlede betaling for en m3 vand i 2018 er 41,45 kr. mod 38,90 i 2017.

Fortsat opfordrer vi alle til med mellemrum at aflæse vandmåleren, så evt. lækager opdages hurtigt og en ekstraregning undgås.