Risiko for vand afbrydelse i 2019 – uvarslet

Posted on 30. jul 2018

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt blev sat i gang i Marts efter vinter nedlukningen. Der vil i 2019 blive gravet på Horsensvej, Vestvej og området mellem Horsensvej og Smalby.

Vandværket holder jævnligt møder med entreprenøren igennem hele graveprocessen.  Vi arbejder selvfølgelig på at undgå brud, men vi må forvente at de kan ske. Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne bliver mindst mulige.

Vi har desværre ikke mulighed for at varsle det, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.

Bestyrelsen