Risiko for vand afbrydelse i 2018 – uvarslet

Posted on 30. jul 2018

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt blev sat i gang medio maj. Første lille strækning på Horsensvej er nu afsluttet, og herefter fortsættes videre på Horsensvej og Pindskæret fra 6. august.

Vandværket holdt møde med entreprenøren i maj og aftalte fremgangsmåde ved eventuel brud på vandledninger. Det skal sikre, at vi hurtigst muligt får genetablereret vandforsyningen. Vi håbede selvfølgelig ikke det skete, men risikoen er der – det så vi i sin tid da fjernvarmerørene blev lagt ned i Langholt. Der har da allerede også været afbrydelser på den første strækning.

Vi har desværre ikke mulighed for at varsle det, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.

Vi håber fortsat på, at der bliver få (helst ingen) yderligere afbrydelser. Arbejdet genoptages i uge 32 – fra 6. august, og fra denne dato og frem til november 2018 vil der kunne komme uvarslede afbrydelser – primært på Horsensvej og Pindskæret.

Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne bliver mindst mulige.

Bestyrelsen