Risiko for vand afbrydelse i 2023 – uvarslet

Posted on 25. mar 2023

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt fortsætter i foråret 2023 med Bjerget.

Det indebærer fortsat risiko for uvarslede afbrydelser. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.

Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren (Per Aarsleff A/S) gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne blive mindst mulige.

Vi har desværre ikke mulighed for at varsle det, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.