Vandkvaliteten er udfordret.

Posted on 3. dec 2023

I forbindelse med de regelmæssige test af vandkvaliteten bliver der jævnligt tilføjet stoffer til kontrollen, da teknologien bliver bedre til at måle.
I denne forbindelse er der fundet to nye stoffer (LM5 & LM6) som er nedbrydningsprodukter af pesticider, de er en del af fortidens synder, da de blev forbudt for over 15 år siden.
Vandværket har ændret pumpe strategi fra vores forskellige kildepladser, for at minimere disse stoffer i vores drikkevand. Vi har endvidere muligheden for at opblande med vand fra Vodskov Vandværk, og der arbejdes på ombygning af vandværket, så mængden af tilført vand fra Vodskov kan styres.

Myndighederne udtaler at pesticid niveauerne i vores vand ikke er sundhedsskadelige og vandet kan drikkes direkte fra hanen.
Der er fra myndighederne fastsat kvalitetskrav som er skrappere end sundhedsskadeligt niveau. Arbejdet med yderligere at nedbringe koncentrationen til under kvalitetskravet fortsætter, og vi fører skærpet kontrol med vandet for at alle kan være trygge ved at drikke vandet.


Ved spørgsmål kontakt formanden Kurt Heick Rasmussen.