Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2023

Posted on 25. feb 2023

Onsdag d. 29. marts kl.19.30 i Klubhuset. Horsensvej 15 C Dagsorden: Valg af dirigentBestyrelsens beretningRegnskab fremlæggesValg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.Valg af revisor og revisorsuppleantIndkomne forslagEventuelt Forslag skal være Kurt H. Rasmussen i hænde senest d. 16. marts. 2023 (sendes via email til kontakt@langholtvand.dk) Takststigning i 2023. Vandværkets takst for 2023 stiger med 1 kr til 3,40 kr. pr m3. Det er bl.a. stigende el priser, dyrere vandanalyser og reparationsudgifter, som er årsag til, at vi ikke kan fastholde taksten – alene til el, budgetterer vi...

Read More

Mit vand

Posted on 10. jan 2023

Mit vand

Den 22 marts er vandets dag og Langholt Vandværk benytter den dag og foråret til at starte en kampagne for øget opmærksomhed på at rent vand ikke er en selvfølge. Så vi kan beholde det rene vand i generationer fremover. Søg inspiration til at undgå sprøjtemidler her:

Read More

PBS-betaling

Posted on 1. jan 2022

Vi overgik til opkrævning via PBS i 2002.  Mange af vore forbrugere har valgt denne betalingsform, men skulle der herudover stadig være nogle forbrugere, som ønsker deres opkrævning opkrævet via PBS / Betalingsservice, hører vi gerne fra jer. 

Read More