Regulativ

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i Vandforsyningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer, af Aalborg Kommune,  Forsyningsvirksomhederne, efter forhandling med Horsens-Langholt Vandværk I/S (kaldet vandforsyningen).

Indhold

 1. Indledende bestemmelser
 2. Vandforsyningens styrelse
 3. Ret til forsyning med vand
 4. Forsyningsledninger
 5. Stikledninger
  1. Vandinstallationer
 6. Jordledninger
 7. Installationer i bygninger
 8. Afregningsmålere
 9. Engrossalg
 10. Bimålere (interne fordelingsmålere)
 11. Ansøgning
 12. Opretholdelse af tryk og forsyning
 13. Vandspild
 14. Brug af vand fra brandhaner
 15. Tappestationer
 16. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
 17. Driftsbidrag
 18. Ikrafttrædelse
 19. Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv
 20. Straffebestemmelser
PDF Download: Regulativ for Horsens-Langholt Vandværk

Hent regulativet for Horsens-Langholt Vandværk som PDF