Nyt om Driften

Vandkvaliteten er udfordret.

Posted on 3. dec 2023

I forbindelse med de regelmæssige test af vandkvaliteten bliver der jævnligt tilføjet stoffer til kontrollen, da teknologien bliver bedre til at måle.I denne forbindelse er der fundet to nye stoffer (LM5 & LM6) som er nedbrydningsprodukter af pesticider, de er en del af fortidens synder, da de blev forbudt for over 15 år siden.Vandværket har ændret pumpe strategi fra vores forskellige kildepladser, for at minimere disse stoffer i vores drikkevand. Vi har endvidere muligheden for at opblande med vand fra Vodskov Vandværk, og der arbejdes på ombygning af vandværket, så mængden af tilført...

Read More

Risiko for vand afbrydelse i 2023 – uvarslet

Posted on 25. mar 2023

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt fortsætter i foråret 2023 med Bjerget. Det indebærer fortsat risiko for uvarslede afbrydelser. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem. Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren (Per Aarsleff A/S) gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne blive mindst mulige. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle det, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.

Read More